Zpět

1.12.2017 - Moravskoslezský deník

1.12.2017 - Moravskoslezský deník

Když budeme pozitivnější, projeví se to na lepším vnímání regionu

Jan Rafaj, nový generální ředitel společnosti RESIDOMO:
Po šestnácti letech opouští Jan Rafaj, místopředseda představenstva a ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, ArcelorMittal. 

Z ostravského ocelářského podniku přechází na pozici generálního ředitele společnosti RESIDOMO, s.r.o. 

Co vás vedlo k tomu, nasměrovat další profesní kariéru zcela jiným směrem? Není to příliš velký skok? 

Ve skupině ArcelorMittal jsem strávil téměř 16 let, na poslední pozici pak sedm let. Moji motivací bylo zkusit něco nového a tuto výzvu přijmout. S novými majiteli RESIDOMO máme společnou vizi udělat z firmy lídra, který nastavuje standardy kvality a služeb v nájemním bydlení v České republice. Poznal jsem situaci z blízka ještě v době, kdy to byly Byty RPG, moje žena v jednom z těchto bytů strávila své dětství a společně jsme tam prožili první měsíce našeho manželského života. A vzpomínám si, jak jsem škrábal omítku ze stěn a maloval je předtím, než jsme se stěhovali. Takže znám názory tehdejších nájemníků, a také vím, co mají na srdci ti současní. 

Můžete nastínit plány do budoucna, kam bude RESIDOMO pod vaším vedením směřovat? 

Mnoho pozitivních změn již nájemníci se vstupem nového vlastníka určitě zaznamenali jak ve vztahu k vlastnímu bydlení, tak i ve větší aktivitě ke společenské odpovědnosti. Určitě budeme pokračovat v tom, co se osvědčilo a o co je zájem, například o službu Senior asistent, která pomáhá seniorům a zdravotně postiženým lidem nad 60 let, Hodinový manžel zase pomůže s drobnými opravami v bytě, naše bytové domy budou i nadále kontrolovat domovníci, kteří dohlížejí na pořádek ve společných prostorách, ale zajistí i opravy zjištěných závad atd. Byty RESIDOMO budou i nadále sloužit nájemnímu bydlení, svůj bytový fond budeme rozvíjet, investovat do něj a nájemníkům poskytovat profesionální služby. Neobsazenost bytového fondu RESIDOMO se několik posledních let trvale snižuje, znamená to, že o naše byty je zájem. 

Jste znám svým vřelým vztahem k našemu regionu a jeho velký propagátor, což jste mnohokrát prokázal. Míníte v tom i po vašem přechodu do jiné společnosti pokračovat? 

Mám rád náš kraj, kde jsem se narodil a kde celý život bydlím. Náš region je v mnoha oblastech špičkou v republice, perfektně zvládl transformaci předchozích let, má našlápnuto být jedním z nejúspěšnějších krajů EU. Máme zde nádherné památky, přírodu od Beskyd po Jeseníky, kulturu i sport. Jen musíme být více pozitivní, pak budeme o to přitažlivější. A rozhodně se budu zapojovat do aktivit a podporovat akce, které mu pomáhají, i ze své pozice v RESIDOMO. 

Co je podle vás pro budoucnost kraje zásadní? 

Především oblast vzdělávání, vědy a výzkumu ve firmách i na školách, a to v oborech, které najdou uplatnění v ekonomice našeho regionu. Je potřeba vybudovat silnou generaci kvalifikovaných pracovníků, více propojit studenty se skutečnou praxí. A pro nejlepší vymezit i odměnu v podobě stipendií či atraktivních stáží nebo pracovních nabídek. 

Z funkce v ArcelorMittalu máte dlouhodobé a intenzivní zkušenosti ze spolupráce s veřejnou sférou… 

Dobrá firma musí nechávat část svého zisku v místě, kde podniká, musí cítit svou odpovědnost a solidaritu. Fandím společné snaze kraje, firem a společnosti RESIDOMO v projektu Zaměstnanecká mobilita, podporujeme snahu hejtmanství udržet mladé lidi v regionu, případně do něj přilákat další z jiných míst. Musíme jim nabízet hlavně dobře placenou práci a kvalitní služby včetně zdravotnické péče, dobré dopravní infrastruktury atd. RESIDOMO bude i nadále lidem z našeho regionu zlepšovat kvalitu bydlení a svých služeb a tímto způsobem nepřímo pomáhat místní ekonomice, a tedy i veřejnosti.

Vizitka 

Jan Rafaj je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, později získal titul MBA.

V ArcelorMittalu Ostrava pracoval od roku 2002, kdy nastoupil na pozici vedoucího právního oddělení tehdejší dceřiné společnosti Válcovny plechu. Později zastával v největším výrobním areálu České republiky funkci ředitele pro personalistiku a vnější vztahy.

Místopředsedou představenstva ArcelorMittalu Ostrava se stal v roce 2008. Je 1. viceprezidentem Svazu průmyslu České republiky.

Na svém kontě má ocenění Mladý manažerský talent 2011 a Manažer roku 2011 v odvětví výroba kovů a slitin. V listopadu získal 1. místo v anketě Osobnost HR 2017. Je ženatý, má syny Jana a Davida. Mezi jeho koníčky patří hra na elektrickou kytaru v popfunkové kapele EzyWay a lyžování.

Všechny články