Zpět

11.10.2017 - Havířovský deník

11.10.2017 - Havířovský deník

Zaměstnavatelé lákají lidi na nové výhody

Autor: LIBOR BĚČÁK


Zaměstnanecká mobilita běží už měsíc.

Havířov, Karvinsko - Udržet si zaměstnance, potažmo přijmout nové, odradit lidi, aby odešli za prací jinam.

To je hlavní cíl projektu Zaměstnanecká mobilita, jehož prostřednictvím se Moravskoslezský kraj snaží zabránit vylidňování aglomerace Havířov-Orlová Karviná.

Participují na něm také společnosti Residomo a koordinátor dopravního systému ODIS. Lidem, kteří žijí na Karvinsku a pracují někde v regionu, nabízí různé bonusy, aby se lidé nestěhovali za prací do jiných regionů republiky.

„Projekt Zaměstnanecké mobility běží už měsíc.

Pozvali jsme proto všechny největší zaměstnavatele, abychom se s nimi podělili o jejich zkušenosti za ten jeden měsíc a také, abychom jim ukázali naše zvýhodněné bydlení na dobu tří let. Ukážeme jim také konkrétní byty, které jejich zaměstnancům nabízíme,“ řekla na setkání zástupců největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji, radnic a společnosti Residomo v havířovském Centru Lučina mluvčí společnosti Residomo Kateřina Piechowicz.

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

Bonusy mají různé formy a liší se podle toho, komu konkrétně mají pomoci.

Někteří lidé získávají čipové karty, které jim sníží náklady na cestování do práce.

Určeny jsou pro nově přistěhovalé nebo absolventy škol. Jiní získají úlevu na nájemném.

Své obyvatele si chtějí udržet i velké města, která každým rokem zaznamenávají citelné úbytky.

„Město Havířov má v tomto společném projektu co nabídnout. Máme volné městské byty s atraktivní výši nájemného. Máme volné kapacity v mateřských školkách i základních školách. Máme i alternativní školu. Havířov má navíc i strategickou polohu vůči ostatním městům, takže i spojení do škol nebo práce je výhodné. Jestliže nový občan dostane od kraje zadarmo Odisku na dopravu, Havířov mu nabídne řadu dalších benefitů, sportovní, kulturní a společenské vyžití,“ uvedla primátorka Havířova Jana Feberová.

Podobně hovořil i starosta Orlové Tomáš Kuča: „Já jsem o přínosu projektu přesvědčen, jinak bychom do něj ani nevstupovali. Je to něco, co se nabízí, je to první vlaštovka a věříme, že osloví spoustu lidí, kteří se do našich měst přistěhují.

Orlová pořídila několik propagačních videí, abychom byli schopni nabídnout zaměstnancům velkých firem kvalitní zázemí.“ Jedním z velkých zaměstnavatelů v regionu jsou také nemocnice, které si potřebují udržet své zaměstnance.

Havířovské nemocnice má zhruba 800 pracovníků: „My jsme rádi za tyto aktivity, které přispívají ke stabilizaci stávajících zaměstnanců, případně při hledání nových. Nemocnice už dříve využívala možnosti ubytování zaměstnanců v městských bytech,“ sdělil ředitel nemocnic v Havířově, Karviné a Orlové Jiří Matěj. Pro práci v dolech chce své budoucí zaměstnance motivovat také společnost OKD. Každému novému horníkovi nabízí náborový příspěvek ve výši 40 tisíc korun. „K tomu nabízíme šest týdnů dovolené, finanční příspěvek na dovolenou a Vánoce, příspěvek na penzijní připojištění a dětské rekreace nebo příspěvek na stravování,“ řekl mluvčí OKD Ivo Čelechovský.

Bonusy se liší podle toho, komu konkrétně mají pomoci.

Region| Severní Morava

Vyšlo také v: Karvinský deník

Všechny články