Zpět

11.3.2017 - Právo

11.3.2017 - Právo

Největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR společnost RESIDOMO, která vlastní více než 43 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji. Podle slov jednatele RESIDOMO, s.r.o. Martina Ráže i po převzetí novým vlastníkem, reprezentovaným britským realitním investorem Round Hill Capital, zůstává posláním společnosti být spolehlivým, profesionálním a dlouhodobým partnerem, který pomůže proměnit nájemní bydlení v domov.

Jak pocítí změnu značky nájemník?

Naší snahou je i nadále zkvalitňování bytového fondu a rozšiřování služeb klientům. Mohou využívat nejen ty služby, na které jsou zvyklí, ale navíc jsme přistoupili ke zvýšení počtu domovníků, kteří působí v naprosté většině bytových domů, zrychlila se realizace vybraných typů oprav ve společných prostorách a vstupech do domů, nájemníci mohou využít projektu Hodinový manžel aj.

Budete rozvíjet i své sociál ní programy?

Ještě větší pozornost budeme věnovat oblasti seniorského bydlení. V souladu s moderními trendy chceme učinit takové kroky, které seniorům umožní namísto stěhování se do zařízení ústavního typu co nejdéle setrvat v prostředí, na něž jsou zvyklí. Podpora seniorů zůstává jednou z hlavních priorit. Služba „Senior asistent“ například zajišťuje drobné úpravy v bytech na naše náklady, zprostředkovává potřebné zdravotní a sociální služby včetně komunikace s úřady. Ve druhém pololetí plánujeme otevřít nová komunitní centra pro seniory v Karviné a v Havířově a navázat tak na úspěšný koncept působení Komunitního centra Archa v Ostravě-Porubě.

Každý člověk se může v průběhu svého života dostat do nepříznivé situace. Jak v tomto pamatujete na své nájemníky?

V roce 2017 plánujeme navýšit o 20 procent měsíční příspěvek na bydlení, který je určen především osaměle žijícím seniorům. Naše společnost má také vlast -ního sociálního pracovníka, jenž spolupracuje individuálně s nájemníky, kteří se nachází ve složité životní situaci a snaží se spolu s nimi najít vhodné východisko. V současné době spolupracujeme s 12 subjekty, kterým pro potřeby zajištění sociálního bydlení pronajímáme téměř 1150 bytů. Byty vybíráme tak, aby svou velikostí, vybavením i umístěním odpovídaly potřebám klientů, ovšem s přihlédnutím k jejich aktuální sociální i ekonomické situaci. Tyto byty jsou vnímány jako místo, kde se jejich uživatelé mohou osamostatnit a kde mohou nastartovat svou novou životní etapu. V případě, že se tito klienti prokazatelně snaží, spolupracují se sociálními pracovníky a postaví se na vlastní nohy, mohou od nás získat klasickou nájemní smlouvu. Tento koncept funguje a dokazují to i čísla – pronajali jsme takto už více než 30 bytů, ve kterých dnes žijí bezproblémoví lidé.

Počet lidí žijících v Moravskoslezském kraji se rok od roku snižuje, avšak naproti tomu je na Ostravsku mnoho pracovních příležitostí. Firmy hledají zaměstnance, kteří chtějí bydlet. Jak na to umí RESIDOMO reagovat?

Spolupracujeme asi se 137 společnostmi v Moravskoslezském kraji, v loňském roce jsme jim pronajali téměř tisícovku bytů. Novým zaměstnancům partnerských firem, kteří přicházejí z jiných měst, nabízíme ve vybraných lokalitách až padesátiprocentní slevu na nájmu. Spolupráci chceme zintenzivnit a rozšířit, stejným způsobem bychom rádi podpořili čerstvé absolventy škol.

Nebytové prostory společnosti jsou sídlem mnoha drobných živnostníků. Dá se podpořit i jejich podnikání?

Mezi našimi nájemci je mnoho těch, kteří podnikají v oblasti pohostinství a prodeje potravin. Užitečné rady si mohli odnést z workshopu, který jsme pro ně připravili ve spolupráci s karvinským coworkingovým centrem Business Gate. Odborník na design prodejen a marketing jim přiblížil principy efektivního vystavování zboží a práci s dispozičním řešením provozovny. Pro velký ohlas se připravují další podobné programy pro asi stovku podnikatelů z Ostravska, Karvinska a Havířovska.

Životní prostředí v našem kraji prochází velkou zátěží. Může i firma vlastnící bytové domy přispět k jeho zlepšování?

Své portfolio bytových domů průběžně revitalizujeme a modernizujeme, mimo jiné tím přispíváme k redukci energetické náročnosti provozu vlastněných nemovitostí. Na vlastní náklady zhruba ve výši 11 milionů jsme provedli napříč naším bytovým fondem plošnou instalaci spořičů vody na výtokové baterie. Nájemníkům tak klesla spotřeba vody až o 30 procent. Předmětem našeho zájmu stále zůstává aktivní vyhledávání nových technologických metod a postupů, které jsou k životnímu prostředí regionu šetrnější. Jsme také například hrdým partnerem nejrozsáhlejší úklidové akce v Beskydech „Poděkuj horám“, kterou každoročně pořádá spolek Čisté Beskydy.

V souvislosti s příchodem nového vlastníka chystá RESIDOMO zřídit i vlastní nadační fond. Koho z jeho prostředků podpoří?

Chceme podpořit jednotlivce a spolky, které se snaží zlepšovat prostředí ve městech, zkrášlovat ho, kultivovat a rozvíjet prospěšné komunitní činnosti. Dále budeme podporovat kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity ve vybraných lokalitách a v neposlední řadě chceme povzbudit i podnikatele v našich nebytových prostorách, kteří absolvují náš vzdělávací program a zpracují zajímavý podnikatelský plán. Máme ještě mnoho plánů, ale avšak musíme je rozvíjet postupně. Věříme, že se nám podaří veřejnost přesvědčit, že umíme dělat dobré věci.

Senioři jsou nájemníci vyžadující individuální a citlivý přístup

Příkladem podpory rozvoje služeb občanům je vybudování a financování Komunitního centra ARCHA v Ostravě-Porubě. Má za sebou více než rok provozu, je nejmodernějším seniorským centrem v republice a nabízí koordinovaný program každý den. Senioři tvoří významnou skupinu nájemníků RESIDOMO, která má specifické potřeby a vyžaduje individuální a citlivý přístup. Archa jim slouží jako školicí či tréninkové středisko, v současné době ho navštěvuje na tři sta seniorů, kteří se zde mimo jiné formou kurzů a přednášek například učí zvládat náročné životní situace. Poruba je místem s největší koncentrací občanů v seniorském věku v Ostravě, i z tohoto důvodu zde má své poradenské místo služba Senior Asistent – asistenční služba pro nájemníky a tělesně hendikepované.

Co se v Arše za 1. rok fungování podařilo:

 • Oslovit 300 pravidelných návštěvníků, kteří se do centra chodí vzdělávat, odpočívat, tvořit i bavit se.
 • Uspořádat 52 odborných poraden, 50 lekcí zdravotního cvičení a zorganizovat více než sto hodin počítačové výuky.
 • Založit taneční skupinu, sportovní klub i seniorské gymnázium.
 • Naučit 20 lidí základům angličtiny. • Senioři tvoří významnou skupinu našich nájemníků, která má specifické potřeby a vyžaduje individuální a citlivý přístup.
 • Od října 2016 v Arše probíhá Seniorské gymnázium. Senioři do něj mohou docházet zdarma.

RESIDOMO v číslech

 • vlastník 43 000 bytů, ve kterých bydlí na 93 000 lidí
 • na zkvalitnění bytového fondu vynaložila společnost RESIDOMO částku více než 10 miliard korun
 • vloni společnost proinvestovala 760 mil. korun, nepřímo jsme v regionu zaměstnali více než tisícovku lidí ve stavebnictví
 • účelem RESIDOMO fondu bydlení je eliminovat případné negativní dopady zvyšovaného nájemného na osaměle žijící seniory; v roce 2016 bylo vyřízeno více než 5000 žádostí o příspěvek, vyplacená částka činila 7 232 000 korun
 • 113 000 kontaktů se v průměru vyřídí ročně prostřednictvím telefonů a e-mailů na lince RESIDOMO
 • čtyři klientská centra RESIDOMO odbaví ročně v průměru 81 000 klientů • internetové stránky společnosti RESIDOMO navštíví v průměru ročně 550 000 uživatelů internetu
 • na charitativní projekty v kraji přispěla neziskovým organizacím společnost RESIDOMO až dosud částkou 15 milionů korun
 • mezi seniory rozdělila formou slevy na nájmu z Fondu bydlení v letech 2011 – 2016 částku 31 milionů korun na zkvalitnění života v dříve sociálně vyloučených lokalitách vynaložila částku 615 milionů korun.

Všechny články