Zpět

22.4.2017 - Moravskolezský deník

22.4.2017 - Moravskolezský deník

Největším poskytovatelem nájemního bydlení v ČR je společnost RESIDOMO, která vlastní více než 43 tisíc bytů v Moravskoslezském kraji. Podle slov jednatele RESIDOMO, s. r. o., Martina Ráže i po převzetí novým vlastníkem, reprezentovaným britským realitním investorem Round Hill Capital, zůstává prvořadým posláním společnosti být spolehlivým, profesionálním a dlouhodobým partnerem, který pomůže proměnit nájemní bydlení v domov. RESIDOMO je však připraveno rozšířit své společensky prospěšné aktivity.

Naší snahou je i nadále zkvalitňování bytového fondu a rozšiřování služeb klientům. Mohou využívat nejen ty služby, na které jsou zvyklí, ale navíc jsme přistoupili ke zvýšení počtu domovníků, kteří působí v naprosté většině bytových domů, zrychlila se realizace vybraných typů oprav ve společných prostorách a vstupech do domů, nájemníci mohou využít projektu Hodinový manžel a podobně,“ říká Martin Ráž.

RESIDOMO však chce mimo jiné ještě větší pozornost věnovat oblasti seniorského bydlení. „V souladu s moderními trendy máme v plánu učinit takové kroky, které seniorům umožní namísto stěhování se do zařízení ústavního typu co nejdéle setrvat v prostředí, na něž jsou zvyklí. Podpora seniorů zůstává jednou z našich hlavních priorit,“ pokračuje Ráž a zve nás k návštěvě komunitního centra Archa v Ostravě-Porubě.

Zde pokračujeme v rozhovoru o tom, že tento úspěšný koncept bude mít pokračování, ve druhém pololetí budou otevřena nová komunitní centra pro seniory v Karviné a v Havířově. Dozvídám se dále, že v letošním roce RESIDOMO plánuje navýšit měsíční příspěvek na bydlení, který je určen především osaměle žijícím seniorům, nebo o službě Senior asistent zajišťující drobné úpravy v bytech na náklady společnosti, zprostředkovává potřebné zdravotní a sociální služby včetně komunikace s úřady atd.

RESIDOMO pamatuje i na to, že každý člověk se může v průběhu svého života dostat do nepříznivé situace. Společnost má vlastního sociálního pracovníka, jenž spolupracuje individuálně s nájemníky, kteří se ve složité životní situaci nacházejí a snaží se spolu s nimi najít vhodné východisko. „V současné době spolupracujeme s několika subjekty, kterým pro potřeby zajištění sociálního bydlení pronajímáme byty.“ Na náš dotaz, o jaký typ bydlení se jedná, Martin Ráž odpovídá: „Byty vybírá- me tak, aby svou velikostí, vybavením i umístěním odpovídaly potřebám klientů, ovšem s přihlédnutím k jejich aktuální sociální i ekonomické situaci. Tyto byty jsou vnímány jako místo, kde se jejich uživatelé mohou osamostatnit a kde mohou nastartovat svou novou životní etapu. V případě, že se tito klienti prokazatelně snaží, spolupracují se sociálními pracovníky a postaví se na vlastní nohy, mohou od nás získat klasickou nájemní smlouvu. Tento koncept funguje a dokazují to i čísla – pronajali jsme takto už více než 30 bytů, ve kterých dnes žijí bezproblémoví lidé.“ V Ostravě i v dalších městech je řada budov, v nichž RESIDOMO pronajímá nebytové prostory. „Mezi našimi nájemci je mnoho těch, kteří podnikají v oblasti pohostinství, prodeje potravin a řada drobných podnikatelů. Mohou počítat s naší podporou, užiteč- né rady si mohli odnést například z workshopu, který jsme pro ně připravili ve spolupráci s karvinským coworkingovým centrem Business Gate. Odborník na design prodejen a marketing jim přiblížil principy efektivního vystavování zboží a práci s dispozičním řešením provozovny. Pro velký ohlas se připravují další podobné programy pro asi stovku podnikatelů z Ostravska, Karvinska a Havířovska,“ dozvídáme se od Martina Ráže. Stejně jako o spolupráci se 137 společnostmi v Moravskoslezském kraji, kterým v loňském roce RESIDOMO pronajalo téměř tisícovku bytů. Novým zaměstnancům partnerských fi rem, kteří přicházejí z jiných měst, nabízí ve vybraných lokalitách až padesátiprocentní slevu na nájmu. Spolupráci chce ještě zintenzivnit a roz- šířit, stejným způsobem pak podpořit i čerstvé absolventy škol.

V souvislosti s příchodem nového vlastníka se RESIDOMO chystá zřídit i vlastní nadační fond. Z jeho prostředků bude podporovat subjekty, které se snaží zlep- šovat prostředí ve městech, zkrášlovat ho, kultivovat a rozvíjet prospěšné komunitní činnosti. „Dále budeme podporovat kulturní, sportovní a vzdělávací aktivity ve vybraných lokalitách a v neposlední řadě chceme povzbudit i podnikatele v našich nebytových prostorách, kteří absolvují náš vzdělávací program a zpracují zajímavý podnikatelský plán.

“ RESIDOMO má ještě mnoho plánů, bude je však rozvíjet postupně. Věřme, že se podaří veřejnost i nájemníky přesvědčit o tom, že změnou značky a vlastníka dochází i ke změně v přístupu, že nájemní bydlení pod značkou RESIDOMO bude kvalitním produktem a společnost se ještě výrazněji zapojí do aktivit, které mají vylepšit image našeho regionu.

RESIDOMO v číslech

 • vlastník 43 000 bytů, ve kterých bydlí na 93 000 lidí
 • na zkvalitnění bytového fondu vynaložila společnost RESIDOMO částku více než 10 miliard korun
 • vloni společnost proinvestovala 760 mil. korun, nepřímo v regionu zaměstnala více než tisícovku lidí ve stavebnictví
 • RESIDOMO uvolnilo v roce 2016 celkem 7 232 000 korun pro osamělé seniory formou příspěvku na bydlení
 • 113 000 kontaktů se v průměru vyřídí ročně prostřednictvím telefonů a e-mailů na lince RESIDOMO
 • čtyři klientská centra RESIDOMO odbaví ročně v průměru 81 000 klientů
 • internetové stránky společnosti RESIDOMO navštíví v průměru ročně 550 000 uživatelů internetu
 • na charitativní projekty v kraji přispěla neziskovým organizacím společnost RESIDOMO až dosud částkou 15 milionů korun
 • mezi seniory rozdělila formou slevy na nájmu z Fondu bydlení v letech 2011–2016 částku 31 milionů korun
 • na zkvalitnění života v dříve sociálně vyloučených lokalitách vynaložila částku 615 milionů korun.

Co se v Arše během prvního roku fungování podařilo: 

 • Oslovit 300 pravidelných návštěvníků, kteří se do centra chodí vzdělávat, odpo- čívat, tvořit i bavit se.
 • Uspořádat 52 odborných poraden, 50 lekcí zdravotního cvičení a zorganizovat více než 100 hodin počítačové výuky.
 • Založit taneční skupinu, sportovní klub i seniorské gymnázium.
 • Naučit 20 lidí základům angličtiny.
 • Senioři tvoří významnou skupinu našich nájemníků, která má specifi cké potřeby a vyžaduje individuální a citlivý přístup.
 • Od října 2016 v Arše probíhá Seniorské gymnázium. Senioři do něj mohou docházet zdarma.

Všechny články