Zpět

28.4.2017 - protext.cz

28.4.2017 - protext.cz

Společnost RESIDOMO, s.r.o. se dnes z médií a z insolvenčního rejstříku dozvěděla, že na ni společnost Arca Services, a.s. podala insolvenční návrh. Po několika hodinách však bylo vydáno usnesení, kterým Krajský soud v Ostravě odmítl tento insolvenční návrh jako zjevně bezdůvodný a navíc uložil navrhovateli pořádkovou pokutu v maximální výši.

Soudce jasně konstatoval, že návrh je zjevně neoprávněný, že Arca Services, a.s. zjevně chtěla zneužít svých práv na úkor společnosti RESIDOMO, s.r.o., a že podle soudu podala návrh jen proto, aby poškodila pověst společnosti RESIDOMO, s.r.o. a vytvářela na ni nátlak. Společnost RESIDOMO, s.r.o. podnikne další právní kroky k náhradě způsobené škody.

Všechny články