Zpět

Akční nabídka - Pracuj a bydli

Zaměstnanecká mobilita - pracuj a bydli

PROJEKT „ZAMESTNANECKÁ MOBILITA“ UNIKÁTNÍ PROJEKT MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Společnost RESIDOMO, s.r.o. se stala partnerem tohoto projektu

Tímto partnerstvím vznikla jedinečná limitovaná nabídka JEN PRO 300 NEJRYCHLEJŠÍCH ÚCASTNÍKU PROJEKTU.

Získáte bezplatné cestování do zaměstnání na 365 dní (karta ODISka) a pronájem bytu u naší společnosti až s 50% slevou na čistém nájemném


VYUŽIJTE TÉTO NABÍDKY A UŠETRETE DESÍTKY TISÍC KORUN!!!


Uvedené výhody můžete získat při splnění následujících základních podmínek:

 • být občanem České republiky
 • před 1.9.2017 mít místo trvalého pobytu mimo území města Havířov, Karviná či Orlová (neplatí pro absolventy** střední, vyšší odborné nebo vysoké školy)
 • pracovat na hlavní pracovní poměr u některého ze zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji (na minimálně 50 % úvazek)
 • změnit si trvalé bydliště do některých z výše uvedených tří mest (neplatí pro absolventy** střední, vyšší odborné nebo vysoké školy)


PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ZVÝHODNĚNÉHO BYDLENÍ VRÁMCI PARTNERSTVÍ VPROJEKTU ZAMESTNANECKÁ MOBILITA:

 • Uzavření speciálně upravené nájemní smlouvy na 12 měsíců u naší společnosti, určené pro zvýhodněnou nabídku v rámci partnerství v projektu Zaměstnanecké mobility.***
 • Uhrazení vratné kauce ve výši jednonásobku nájemného včetně plnění spojených s užíváním bytu.
 • Uhrazení administrativního poplatku, pokud je u Vámi vybraného bytu požadován.
 • Předložení platné „Smlouvy o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky“.
 • K datu předložení „Smlouvy o poskytnutí dlouhodobé časové jízdenky“ není u nájemce evidován žádný́ neuhrazený dluh vůči naší společnosti.
 • Vůči žadateli případně nájemci není vedeno insolvenční řízení.
 • Vůči žadateli případně nájemci není vedeno exekuční či vymáhací řízení.
 • Žadatel případně nájemce neměl v posledních 12 měsících u naší společnosti uzavřený jiný nájemní vztah k bytu na území města Havířov, Karviná nebo Orlová.


JAK POSTUPOVAT?

Než začnete činit konkrétní kroky uvedené níže, doporučujeme, abyste se na webových stránkách www.mobilita.msk.cz seznámili s projektem Zaměstnanecká mobilita, zejména s podmínkami, za jakých je možné zapojit se do projektu a získat ODISku na 365 dní zdarma.

ZOBRAZIT JAK POSTUPOVAT


PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ ZVÝHODNĚNÉ NABÍDKY BYDLENÍ

V případě, že jako nájemce splníte podmínky pro získání zvýhodněného bydlení v rámci partnerství v projektu Zaměstnanecká mobilita, můžete unáší společnosti získat slevu z čistého měsíčního nájemného až na tři roky v následující výši:

 1. ROK
  • 50% sleva (2+1 a vetší)
  • 30% sleva (0+1, 1+1)
 2. ROK
  • 30% sleva z nájemného
 3. ROK
  • 15% sleva z nájemného

ZOBRAZIT ÚPLNÁ PRAVIDLA

** Za absolventa je považován občan, který́ ke dni předložení žádosti splňuje podmínku, že úspěšně dokončil denní studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole v období kratším než 1 rok ode dne předložení žádosti.

*** Společnost si vyhrazuje právo neuzavřít nájemní smlouvu s žadatelem, i přestože splnil všechny výše uvedené podmínky.

**** Upozorňujeme, že pokud nesplníte všechny požadované podmínky, nebude Vám poskytnuto odpovídající zvýhodněn. pronájmu, ale uzavřená nájemní smlouva zůstává platná a účinná.

Zobrazit byty


Akční nabídky