Doručování důležitých dokumentů a písemností do schránek

Vzhledem k tomu, že jsou v současné době uzavřena všechna naše klientská centra, informujeme vás o možnosti doručení důležitých dokumentů a písemností do schránek, které jsou umístěny z venkovní strany všech klientských center RESIDOMO. Naši zaměstnanci je pravidelně vybírají, tak aby došlo k časnému vyřízení vašich požadavků.